Ziekenzorg Schepdaal en Pede

Viering 50 jaar ziekenzorg Schepdaal en Pede

1967 - 2017

Bron: https://www.dreepput.be/fotos/ziekenzorg/index.php

Titel:Ziekenzorg Schepdaal en Pede

Auteur:Roger Wellemans - Fons Van Droogenbroeck

Groepsfoto

9 september 2017 - Viering van 50 jaar Ziekenzorg Schepdaal en Pede - Samana - met bestuursleden en ziekenbezoekers.

Gelegenheidstoespraak door Roger Wellemans

Beste vrienden, bestuursleden, vrijwilligers en partners van ziekenzorg Schepdaal en Pede,

Het is voor mij een hele eer, maar vooral ook een groot plezier jullie hier vandaag te mogen verwelkomen. Wij vieren vandaag ons 50 jarig bestaan en dat dankzij de belangeloze inzet van vele vriendelijke, hulpvaardige mensen gedurende vele jaren.

Roger Wellemans

Zonder hun vele werk in de luwte zouden wij hier vandaag niet staan. Met plezier en overgave zetten zij zich in voor de zwakkere medemens in onze maatschappij. Reden genoeg dus om even terug te blikken op het ontstaan en de evolutie van “Ziekenzorg Schepdaal-Pede”.

Begin jaren '60 hielden Isidoor De Marie, Felix en Ursule Straetmans zitdagen als vrijwilligers voor CM-Mutualiteit Concordia op dinsdagavond in 't Gildenhuis. Jaarlijks werd er door CM een gewestelijke ziekendag georganiseerd in Ledeberg-Pamel voor alle omliggende gemeenten, met middagmaal en ontspanning en Hoeilaartse druiven voor de plaatselijke zieken.

In mei '65 kwam ik in vaste dienst op de hoofdzetel van de CM in de Pletinckxstraat. Na enkele maanden moest ik de vrijwilligers vervangen als vast kantoorhouder mutualiteitszaken in Vlezenbeek, Schepdaal, Bodegem en Wambeek. Samen met een tiental helpende handen startte ik in '67 een eigen ziekenzorgwerking in deze gemeenten.

Isidoor De Marie werd de eerste voorzitter. Een geld inzameling aan de kerk zorgde toen voor de nodige financiering. Jammer genoeg werd Isidoor ernstig ziek en overleed op 19 oktober in '71.

Isidoor De Marie

Isidoor De Marie
1ste Voorzitter van Ziekenzorg Schepdaal - Pede.
1967 - 19/10/1971

Een jongeman uit Pede Armand Billooye nam het roer over en dit voor niet minder dan 40 jaar! Er vormde zich een fantastisch bestuur rond de voorzitter en de ziekenzorgwerking kende echte gloriejaren. Allerlei activiteiten brachten geld in het laatje en met die centen werden de plaatselijke zieken dan weer extra verwend: driekoningen zingen, jaarlijks twee ziekendagen, een bedevaart met drie bussen en zeven wijkmissen, ontspanning door de bestuursleden en zelfs een optreden in Ter Duinen in Nieuwpoort.

Armand Billooye

Voorzitter Armand Billooye
Sekretaris Roger Wellemans

Driie Koningen

Gedurende 25 jaar hebben dertig vrijwilligers huis aan huis Driekoningen gezongen ten voordele van Ziekenzorg.

Graag breng ik even de namen in herinnering die toen naast voorzitter Armand Billooye zorgden voor een bloeiende werking: penningmeester Maurice Van Der Gracht, pastorale werkster zuster Ernestine, verpleging Josée Keymolen, keukenprinsessen Jacqueline Lievens en Marie-Thérèse O, vakantieverantwoordelijken Louisa en Benoit Moonens die bijgestaan werden doortalrijke bereidwillige medewerkers o.a. René Meert, Annemie Veulemans, Franske en Jeanne Mertens, Leonie Van lsveldt, Marcel De Beys, Peter Hamels, Roger De Quick en proost Omer Frederickx.

Rond de eeuwwisseling verloren we echter door allerlei omstandigheden een belangrijk aantal leden. Noodgedwongen moest de werking worden aangepast de feestmaaltijden in het Gildenhuis werden afgeschaft en ook de bedevaarten en het koningen zingen konden niet meer doorgaan.

Doch dankzij de aanwervingen de bereidwilligheid van nieuwe leden, vooral vrouwen, kon ziekenzorg Schepdaal-Pede toch voortbestaan tot op de dag van vandaag. Met grote dank aan Jeanne Longine, Nicole Adriaens, Julia Biesemans, Lydia Stuckens en onze ziekenbezoekers Rik Bosmans, Greta Brijs, Christiane Massagé en Anita Mertens. Niet voor niets heet onze vereniging Samana (samen sterk), want enkel door samenwerking kan men mooie dingen realiseren. In dit verband nog een dikke pluim voor Denise Janssens, al 7 jaar voorzitster, Irène Van der Plas, secretaris en verantwoordelijke voor de geschenken samen met haar man, Fons Van Droogenbroeck. Wie zeker ook een oprechte "dank u" verdient is zuster Ernestine, die de ziekenzorgwerking in onze gemeenten al zovele jaren een warm hart toedraagt en gelukkig nog niet aan opgeven denkt.

Dank ook aan alle zusters van het klooster waar wij al vele jaren met open armen worden ontvangen.

Tot slot maar niet in het minst mag ik mijn eigen vrouw Denise niet vergeten te danken. Zij heeft mij al die jaren achter de schermen bijgestaan en geholpen.

Dan rest mij enkel nog jullie een heel fijne namiddag toe te wensen. Hopelijk kunnen we samen nog enkele jaren op de ingeslagen weg voortgaan en zolang onze eigen gezondheid het toelaat, anderen helpen waar nodig. Geniet zo dadelijk van een welverdiende traktatie!

Bestuursleden tussen1967 en2017

 • Anny Nieuwenhuyze
 • Nadine Deliens
 • Marie-Thérèse Mertens
 • Madeleine Van Droogenbroeck
 • Rosa Van Balen
 • Veronique Sandra
 • Hilde Broeckx
 • Leona Van Belle
 • Klaartje De Vuyst
 • Sonja Sas
 • Josée De Coster
 • Dominique De Coster
 • Marcel De Beys
 • Leon Van Schamelhout
 • René Van Rossem
 • Frans Van Cauter
 • Richard Roelands
 • Andre De Potter
 • Jean Van Der Perre
 • Jozef Mackens
 • Yvan Van Belle
 • E. H. Jan Van Der Kuylen - Karel Mertens - Gust Goossens
 • E.Z. Aleidis

De huidige bestuursploeg zijn volgende personen:

Groepsfoto
 • Denise Janssens
 • Roger Wellemans
 • Irène Van der Plas
 • Zr Ernestine
 • Nicole Adriaens
 • Lydia Stuckens
 • Armand Billooye
 • Peter Hamels
 • Jeanne Longin
 • René Meert
 • Julia Biesemans

Ziekenbezoekers:

 • Greta Brijs
 • Henri Bosmans
 • Anita Mertens


Een verzameling foto's uit het verleden

Nieuw kantoor

1977
Opening nieuw CM-kantoor

CM-lokaal in Schepdaal

CM-lokaal in Schepdaal

Maurits Van Der Gracht

Penningmeester Maurice Van Der Gracht

Bestuursleden

1995 - Bestuursleden
Kassier Maurice Van Der Gracht - Klaartje De Vuyst - Jacqueline Lievens - Marie-Thérèse O.

Viering Zuster Ernestine

2003 - Viering Zuster Ernestine
50 jaar Kloosterleven
Marie-Thérèse O - Zuster Ernestine - Armand Billooye - Roger Wellemans.

Bestuursleden

1995 - Bestuursleden
Marie-Thérèse Mertens - Irène Van der Plas - Zuster Ernestine - Annemie Veulemans.

Schoolmeester Pieterse

Schoolmeester Pieterse - Toneel 1987
Ontspanning ziekendag
Optreden Gildenhuis Schepdaal en Nieuwpoort
Roger Wellemans - Zuster Ernestine - Leonie De Marie - Louisa Lichtert - Marie-Josée Keymolen.

Schoolmeester Pieterse

Schoolmeester Pieterse - Toneel 1987 - Optreden in ter Duinen Nieuwpoort.
Zuster Ernestine - Louisa Lichtert - Jacqueline Lievens - Leonie De Marie - Josée Keymolen - Armand Billooye.

Uitstap

Ziekenbezoek Vakantiecentrum Hooidonk Zandhoven
Roger Wellemans - Maurits Beier - Josée Keymolen - Rosa Van Balen.

Ziekendag

1969 - Ziekendag Gildenhuis
Marieke Van Onsem - Armand Billooye - Linda Van Cauter - Josée Keymolen - Isidoor De Marie - Maurice Van Der Gracht.

Proost Omer Frederickx

Ziekendag Gildenhuis

Groot Bal

1969
Groot bal in de zaal Select ten voordele van de ziekenwerking

Rouwstoet

1971 - Uitvaart Isidoor De Marie
Bestuursleden Ziekenzorg Schepdaal: Maurice Van Der Gracht en René Van Rossem - Roger Wellemans, André De Potter, Jean Van Der Perre en Franske Mertens - Armand Billooye en Yvan Van Belle.

Driekoningen

1980 - 2000
Driekoningen zingen

Driekoningen

1989
Driekoningen
René De Beys- Roger Wellemans - Marc Leo

Driekoningen

1980 - 2000
Driekoningen zingen

Zieken bezoek

Ziekenbezoek - Ter Duinen in Nieuwpoort
Denise Van Craenenbroeck - Marie-Thérèse O - Josée Keymolen - Louisa Lichtert - Rufin Jans - ? - Marie-Louise De Mesmaeker - Irène Van der Plas
Pierre Borremans - Roger Wellemans - Benoit Moonens - Maurice Van Der Gracht.

Ziekendag

1980 - Ontspanning Ziekendag - Gildenhuis Schepdaal
Roger Wellemans - Louisa Lichtert - Marie-Thérèse O - Josée Keymolen - Roger De Quick..

Viering Maurice-Armand

2011 - Viering Maurice Van Der Gracht - 50 jaar penningmeester en Armand Billooye - 40 jaar voorzitter
Irène Van der Plas - Maurice Van Der Gracht - Roger Wellemans - Armand Billooye - Denise Janssens.

Viering Maurice-Armand

2011 - Viering Maurice Van Der Gracht - 50 jaar penningmeester en Armand Billooye - 40 jaar voorzitter
Rosa Wellemans - Nicole Adriaens - Maurice Van Der Gracht - Roger Wellemans - Benny Hautman - Armand Billooye - Denise Janssens.

Viering Maurice-Armand

2011 - Viering Maurice Van Der Gracht - 50 jaar penningmeester en Armand Billooye - 40 jaar voorzitter
Roger Wellemans - Benny Hautman - Armand Billooye - Denise Janssens - Jeanne Longin - Josée De Coster.

Naar boven Print deze pagina