Foto's processie in Schepdaal

Bron: https://www.dreepput.be/fotos/processie/index.php

Titel:Foto's processie in Schepdaal

Auteur:Fil Straetmans - Fons Van Droogenbroeck

Processie Schepdaal

De stoet wordt voorafgegaan door de misdienaars van dienst. (Wij herkennen Gustaaf Van Lierde en François Van Der Perre.)

Processie Schepdaal

Jongens uit de gemeenteschool "dragen" hun steentje bij.

Processie Schepdaal

Ook de meisjes uit de meisjesschool, vergezeld van de groteren uit de jeugdbeweging doen mee.

Processie Schepdaal

Een fiere familie (Germaine met baby, Lucienne en Wiske Cornelis.

Processie Schepdaal

Een reuzenpaternoster ... een illustratie van het
bidden van de paternoster in de huiskring.

Processie Schepdaal

Bazuingeschal ... een oproep tot vroomheid.

Processie Schepdaal

Een fiere page! (Willy Hayen)

Processie Schepdaal

De Chirojeugd doet mee in uniform. De tram van Brussel naar Ninove was nog in gebruik.

Processie Schepdaal

Het mooiste heiligenbeeld tentoongesteld.(Leopold en Alice Vanden Daele-Hayen.)

Processie Schepdaal

Een indrukwekkend beeld ... De Maagd Maria gedragen door acht pronte meisjes.

Processie Schepdaal

De "Hemel", het baldakijn waaronder de pastoor met de monstrans, gedragen door vier kloeke mannen.

Processie Schepdaal

Een mini-heilige (Sint-Rumoldus) met helpertje.

Processie Schepdaal

Langs de tramlijn.

Processie Schepdaal

Langs de tramlijn.

Processie Schepdaal

Zuster Overste (Zr. Elisabeth) begeleidt "haar" meisjes.

Processie Schepdaal

Links het vroegere gemeentehuis; vooraan het bord met de aankondiging van het Heilig Sacrament. Vóór het baldakijn de kerkzangers.

Processie Schepdaal

Aan het vroegere gemeentehuis.

Processie Schepdaal

Langs de Ninoofsesteenweg voor de gewezen melkerij Schoukens.

Processie Schepdaal

Eén der Maagden met gevolg.

Processie Schepdaal

Op de terugweg. Rechts de ommuurde tuin van de pastorie

Processie Schepdaal

Het dragen van een "flambouw" was een voorrecht!

Processie Schepdaal

Aanbidding van het H. Sacrament aan de tramstatie.

Processie Schepdaal

Langs de markt.

Processie Schepdaal

Langs de markt.

Processie Schepdaal

Een kleurrijke groep.

Naar boven